Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze site uiterste zorgvuldigheid is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden. De gegevens op deze site kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. MORE-ITZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade -van welke aard dan ook-, als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MORE-ITZ is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via more-itz.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Privacyverklaring

MORE-ITZ respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Je persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld en vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, de website van MORE-ITZ.

MORE-ITZ gebruikt en bewaart je persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot je aanmelding om jouw aanmelding zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ook kan het voorkomen dat MORE-ITZ je per e-mail, post of sms benadert om deel te nemen aan een (ander) onderzoek.

Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw aanmelding of op grond van een wettelijk voorschrift.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (https en Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer iemand zich aanmeldt voor een onderzoek of het contact formulier gebruikt.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze website maakt gebruik van Userlike, een live chat software van Userlike UG. Userlike maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden op uw computer die het mogelijk maken om chats op deze website persoonlijk te maken. De verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren en deze worden niet samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

Meer informatie over cookies vind je hier.